fb

fb

Уроци по китара


icon 01
Обучението включва изучаването на класическа, електрическа и акустична китара. Основните опорни точки в него са:

 

 • Технически упражнения за развиване на двигателния апарат на ръцете
 • Свирене на материал от различни учебници в зависимост от интересите на ученика
 • Структурирана допълваща теоретична информация извън учебниците
 • Диалог с учениците с цел установяването и подобряването на техни слаби места, при нужда със съставяне на
  упражнения, специално пригодени за всеки от тях
 • Изучаване на стилове, представляващи интерес за учащия


 

icon 02
Уроците ни по китара са подходящи за:

 • Напълно начинаещи ученици
 • Напреднали ученици
 • Любители
 • Хора с амбиции да се занимават професионално с музика
 • Малки деца
 • Възрастни хора

 

icon 03

Обучението, през което бихте преминали във “Flying fingers”, може да бъде от полза за обогатяването на музикалната Ви култура, независимо от степента на познанията Ви. Нивото, от което един ученик би започнал, не е от значение. От значение са:

 

 • Желанието за изучаване на музика
 • Готовността за редовно учене и упражнения
 • Личната положителна нагласа към музиката

 

icon 04
За напълно начинаещият ученик е нужно да бъдат придобити начални умения, които да бъдат надграждани до достигането на способност за изсвирването на цяло музикално произведение:

 

 • Забелязването на периодична пулсация и следването ѝ
 • Усет за относителната височина на тона
 • Следенето на нотен текст и/или таблатура
 • Задържането на точната постановка, нужна за свирене
 • Подвижност, сила и точност в движенията на пръстите


 

icon 05
След придобиването на тези умения, ученикът би бил способен да премине към изучаването на част от музикално произведение или проста мелодия. С напредването на обучението той би могъл да премине към:

 

 • Свирене на ритъм секции в песни
 • Арпежиране на акорди и свирене на мелодии
 • Учене на теоретични принципи за изграждането на мелодия
 • Слухови упражнения за проследяването на множество процеси в рамките на музикално произведение
 • Откриване на структурата на едно произведение
 • Разпознаване и свирене на украшения
 • Изучаването на харесвана песен

 

icon 06
Напредналият ученик би трябвало да успее сам да научи проста песен и с указания да се справи с ученето на сложна такава. На този етап би могло да се появи интуитивно усещане за някои от процесите в музиката и за работата с инструмента. Напредвайки още повече, ученикът би могъл да:

 

 • Композира прости инструментални произведения
 • Импровизира мелодии извън контекста на музикално произведение
 • Придобие задълбочени познания за явления като тоналност, акордова прогресия, чужди тонове и др.
 • Запише свое собствено произведение с ноти
 • Свири заедно с други хора в дует, трио и други състави
 • Започне изучаването на принципите на свой любим стил

 

icon 07
Продължавайки обучението си, вече получил добра основа в музикалните си познания, ученикът би могъл да започне да работи върху изразителността си, поемайки по пътя на майсторството. Оттам нататък следват:

 

 •  Импровизация
 • Композиция
 • Гонене на виртуозност и прецизност в свиренето
 •  Изучаване на спецификите на различни стилове
 • Свирене със състави, изпълнение на сцена
 •  Явяване на конкурси
 • Изследване на техниките на различни изпълнители...

... И удовлетворяването на личните музикални цели и желания.

Обади се за информация