fb

fb

Контакти

Централен офис: гр. София, ул. „Пиротска“ № 45
Офис: гр. Ихтиман, обл. София, ул. „Ивайло“ № 51

 

 

Адрес на школата:

Централен офис: гр. София, ул. „Пиротска“ № 45

Офис: гр. Ихтиман, обл. София, ул. „Ивайло“ № 51

 

Тел. н. Людмил Стоянов: 0884969494

Е-мail:

Сайт: flyingfingers.eu

FacebookFlying fingers - Обучение по китара от професионалисти | Facebook

YouTubeFlying Fingers - YouTube

 

Работно време (график на часовете):

Понеделник - петък

10:00

11:00

12:00

почивка: 13:00 - 13:30

13:30

14:30

15:30

почивка: 16:30 - 17:00

17:00

18:00

19:00

Обади се за информация