fb

fb

Цени и условия

  • Цена за първи (пробен урок) във “Flying fingers” – 15 лева за астрономически час.

  • Цена за един урок във “Flying fingers” след първия – 25 лева за астрономически час. (За запазване на редовен час в графика вижте по-долу)

  • Цена за видеоурок – 25 лева.

  • Цена за групов урок с група от двама души - 40 лева.

  • При абонамент за пет урока, единият от тях е безплатен. Цена за абонамент от 5 урока – 100 лева. Цена за абонамент от 5 урока с група от двама души - 160 лева. (Вижте условията по-долу)

  • Цена за домашно посещение – 50 лева за астрономически час.Отстъпки, бонуси и други условия:

bulb
При довеждане на нов ученик в школата, довелият го получава безплатен урок, независим от други отстъпки. Може да бъдат получавани неограничен брой такива безплатни уроци. При довеждане на нов ученик от група, посещаваща групови уроци, групата получава 50% отстъпка от урок вместо това.

bulb
Първите два урока може да бъдат проведени с китара на школата. След първите два урока може да бъде ползвана китара на школата срещу наем от 5 лв. на урок. За абонамент с ползване на китара на школата може да бъдат предплатени 4 наема за китара и да бъде получен пети безплатно. Абонаментът важи заедно с абонамент за 5 урока - в рамките на 5 седмици. Цена за абонамент за 5 ползвания на китара на школата - 20 лева.

bulb
Запазване на час: всеки индивидуален урок може да бъде запазен чрез предварително заплащане. Това дава приоритет пред всички други желаещи за същия час. При желание за отмяна или отлагане на урока, това трябва да стане най-късно 24 часа преди запазения час. Неявяването на предплатен без урок без предизвестие не предполага отлагането му за бъдещ момент във времето.

bulb
Предплатени уроци може да бъдат използвани като видеоуроци, а замяната на присъствен урок с видеоурок може да бъде заявена до самия момент на започване на урока.


bulbПри абонамент за 5 поредни урока, те трябва да бъдат проведени в рамките на 5 седмици, считано от датата на плащането, независимо дали става дума за по един, или няколко урока на седмица. Неявяването на урок от абонамент без предизвестие не предполага отлагането му за бъдещ момент във времето. Възможно е изместването на урок от абонамент за друг час в рамките на петте седмици с известие най-малко 24 часа преди началото на урока по график. Абонамент не може да бъде прекъсван, както и сумите, заплатени за такъв, не може да бъдат възстановявани при неявяване на уроците от него поради счетоводни причини.

Препоръчваме:

Поради нуждата от упражнения у дома и различната форма на всеки инструмент, всеки ученик би трябвало най-късно преди третия урок да има своя собствена китара, на която да свири и с която е препоръчително да посещава уроците оттогава нататък.

Обади се за информация